Noriu neskubėti

Protas yra labai greitas, bet gyvenimas juda lėčiau

KASDIENYBĖS FILOSOFIJA

Vytenis Žiedas

5/19/20241 min read

Ar pažįstate žmonių, kurie visuomet skuba kažką darydami, bet nebūtinai greitai padaro? Tarsi nuolatos nėra laiko veikti ramiai, nes laukia kitas darbas ar yra dar nebaigtų.

Yra situacijų, kai reikia suktis greitai, bet pati energija gali būti rami arba labai išblaškyta.

Pastebiu, kad skubėjimas yra net ne temperamento dalis, bet tam tikra būsena ar energija, kurią galima mokytis valdyti arba ji valdo žmogų. Skubėjimo valdomi žmonės nuolat kažkur juda, kruta, daro, bet nebūtinai padaro. Jiems sunku išklausyti, bando užbaigti sakinį už kitą, arba įpiršti savo neprašytą pagalbą lėčiau judančiam.

Tokių žmonių pasaulyje nėra aiškių prioritetų, aplinka gali būti tarsi tvarkinga, bet nebūtinai švari. Arba švari, bet visai netvarkinga. Tarsi vienas yra aukojamas kito labui.

Sunku jais ir pasitikėti, nes nuolatinis išsiblaškymas ir keliaujantis dėmesys neleidžia megzti patikimų ryšių, patikėti delikačius reikalus. Juos paprasčiausiai gali užmiršti arba nevertinti.

Galiausiai, tokių asmenų gyvenimuose pilna mažų krizių, kurias reikia staiga spręsti ir suktis. Tik ne visuomet yra akivaizdu, kad tos krizės dažnai yra pritrauktos paties žmogaus energijos verpetų.

Dažną gali nejučia užvaldyti tokios savybės, jeigu nepastebėsime jų destabilizuojančio poveikio.

Tai yra nuolatinis bėgimas nuo šios akimirkos, bandant pasivyti kitą.

Jeigu eini gatve, eik, bet neskubėk. Pasitikrink kur tavo natūralus greitis. Ar nespaudi savęs, kad eitum greičiau? Jeigu taip, kur taip eini ir ar tikrai reikia?

Ką praleidi skubėdamas, koks/kokia esi viduje?

Jeigu gamini maistą, tai darai skubiai ar vikriai? Ar šiuo metu to reikia?

Mano charakteris iš staigesnių, tad sau taikau terapiją ir vis dažniau leidžiu niekur neskubėti. Tuoj važiuosiu namo, reikia atsakyti į krūvą laiškų ir skambučių, sunešioti daiktų ir visokių darbų padaryti.

Bet dabar, dar dešimt minučių ramiai noriu darbe konstruoti spintelę ir niekur neskubėti. Važiuosiu namo ir neskubėsiu, valgysiu ir neskubėsiu, prausiuosi ir neskubėsiu.

Leiskime gyvenimui mus pasivyti.